Spiga

MA'HAD IHYA' AS-SUNNAH TASIKMALAYA

Nama Mahad: MA'HAD IHYA' AS-SUNNAH TASIKMALAYA
Website: http://miastasikmalaya.com/
Telepon Info: 0265325225
Katagori: Mahad Berasrama
Keterangan: Pendidikan adalah aset yang sangat berharga dan penting yang merupakan kewajiban orangtua terhadap anaknya sebagai amanah.
Memilih pendidikan yang terbaik adalah keinginan setiap orangtua,apalagi di tengah kondisi masyarakat yang tengah krisis dalam setiap aspeknya, maka model pendidikan yang telah melahirkan generasi terbaik ummat islam ini merupakan satu-satunya pilihan.
Tidak akan menjadi baik generasi akhir ummat ini, kecuali dengan sesuatu yang menjadikan baik generasi ummat terdahulu (Salafush Sholih).
Ketika manusia berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti yang difahami dan diamalkan mereka, maka keadaan manusia menjadi terpuruk.
Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya berusaha untuk mengembalikan manusia kepada pemahaman Salafush Sholih dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan membekali ilmu agama yang benar, serta melek perkembangan ilmu pengetahuan modern, sehingga sukses di dunia dan akhirat.